Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019

Hoạt động nhà trường

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC GIỮA GIỜ VÀ VÕ CỔ TRUYỀN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT VINH CHÂN NĂM HỌC 2018 - 2019

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC GIỮA GIỜ VÀ VÕ CỔ TRUYỀN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT VINH CHÂN NĂM HỌC 2018 - 2019Căn cứ Văn bản số 4468/BGDĐT-GDTC, Văn bản số 1462/SGD&ĐT-GDTrH về việc tổ chức thành lập câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ võ cổ truyền trong nhà trường.Trường THPT Vĩnh Chân căn cứ thực hiện và đã tiến hành triển khai cho học sinh toàn trường thực hiện Thể dục giữa giờ.