Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019

NHÓM TOÁN, VẬT LÝ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN QUA NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

 NHÓM TOÁN, VT LÝ SINH HOT CHUYÊN MÔN

 QUA NGHIÊN CU BÀI HC

Thực hiện công văn số 1402/SGD&ĐT- GDTrH V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường năm học 2017-2018, trong thời gian 2 ngày từ ngày 19 đến hết ngày 20/10/2017, 4 cụm trường THPT  trong toàn Sở GD và ĐT Phú Thọ đã sôi nổi diễn ra sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học  

Trong đó, cụm 03 tại Trường THPT Cẩm Khê (cụm trưởng), gồm các trường: Cẩm Khê, Phương Xá, Hiền Đa, Yên Lập, Lương Sơn, Minh Hòa, Hạ Hòa, Xuân Áng, Vĩnh Chân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn đối với 8 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân.

          Sáng ngày 19/10/2017, các thầy cô giáo đã được dự 02 tiết dạy mỗi môn theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Môn Toán qua 2 tiết giảng minh họa:  đại số lớp 12 với thầy giáo  Ngô Duy Hà thực hiện tại lớp 12A1và đại số lớp 11 do thầy giáo Lê Đình Quí thực hiện tại lớp 11A2.

Môn Vật Lý qua 2 tiết dạy minh họa: vật lý lớp 11 với cô giáo Trần Thị Thanh Phương thực hiện tại lớp 11A1 và vật lý lớp 12 do thầy giáo Nguyễn Quốc Việt thực hiện tại lớp 12A2.

Các thầy cô giáo đã được trải nghiệm, cảm nhận và chia sẻ việc tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, quan sát hoạt động của học sinh trong mỗi hoạt động học tập dưới sự tổ chức của giáo viên. Trong các tiết học, học sinh đã được hình thành kiến thức từ sự trải nghiệm thông qua hoạt động thực nghiệm đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, sôi nổi và hứng thú học tập. Từ đó phát triển cho học sinh các năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tự học, năng lực tư duy giải quyết vấn đề, năng lực phản biện và năng lực tính toán.

Qua đó, mỗi thầy cô đều có những tư duy cho riêng mình về việc tổ chức hoạt động dạy và học trong mỗi tiết dạy nhằm phát triển năng lực của học sinh và tư duy về việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, góp phần đổi mới tư duy cho mỗi thầy cô để đón đầu chương trình giáo dục tổng thể của Bộ Giáo Dục.Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng